Google Fellow

Brief

Lös ett problem på ett innovativt sätt, med hjälp av en teknisk lösning som inte var möjlig för tre år sedan.

Idé

En proaktiv AI som hjälper barn med koncentrationssvårigheter att fungera i vardagen. AI:n baseras främst på barnets schema som hen skapar med hjälp av sina föräldrar och justerar sina funktioner efter barnets behov, allteftersom den lär känna barnet. Google Fellow ger barnen självförtroende och upplevelsen att vara autonom.

Shortlistad i Future Lions 2017

Klient

Google

Kreatörer

Ida Carstens [Copywriter] Marcus Lundvall [Art Director] Mårten Huzell [Copywriter]